Detektywi tropią wraz z ZUS lewe zwolnienia lekarskie

Posted

Z danych ZUS wynika, że zwolnienia lekarskie kosztują go 10 mld zł rocznie: 5 mld wypłacają chorym pracodawcy, którzy ponoszą koszty wynagrodzenia za maksymalnie 33 dni choroby w roku. Na jednego pracownika przypada w Polsce średnio 37 dni chorobowego rocznie. Co wtedy kiedy zwolnienie jest „lewe” a pracownik wcale nie jest chory? Sam ZUS kontroluje […]

Wiedzieć czy nie wiedzieć o przeszłości partnera?

Posted

Wiedzieć czy nie wiedzieć to odwieczne pytanie kiedy poznajesz nową partnerkę / nowego partnera. Wiedzieć czy nie wiedzieć jakie demony chowa w zakamarkach duszy. Jaką maskę przybiera kiedy mówi o swojej przeszłości. Bo przeszłość jest jak CV człowieka tak jak CV pracownika. Czyny z przeszłości mogą rzutować na czyny w przyszłości. Zresztą czy np mężczyzna […]

Weryfikacja kontrahenta – zbędna procedura czy szansa na uniknięcie strat?

Posted

Źródło: Pinkerton Polska Prowadzenie działalności biznesowej zawsze obarczone jest pewnym ryzykiem. W zależności od branży, działań konkurencji, otoczenia czy też indywidualnych cech samego przedsiębiorcy, może być ono mniejsze lub większe. Kluczowe dla odniesienia sukcesu jest odpowiednie bilansowanie ponoszonego ryzyka tak, aby w pełni wykorzystywać wszystkie pojawiające się szanse, nie narażając się przy tym na zbędne […]

Sposoby zachowań w sytuacji korupcyjnej

Posted

Sposoby zachowań w sytuacji korupcyjnej Gdy przedsiębiorca znajdzie się w sytuacji zagrożenia korupcyjnego, konieczna staje się umiejętność połączenia przepisów prawa i wynikających z nich procedur lub algorytmów postępowania. Dlatego też w kolejnej części opracowania przedstawiono propozycje postępowania w takich sytuacjach. Należy jednak zaznaczyć, że nie ma idealnych algorytmów postępowania, których zastosowanie przyniesie pożądany skutek. Prezentowane algorytmy przedstawiają jedynie ogólne zasady postępowania […]

Przykłady zachowań korupcyjnych

Posted

  Przykłady zachowań korupcyjnych Przykład nr 1 (art. 228 k.k.) Pracownicy przedsiębiorstwa państwowego do jubileuszu 30 lat pracy brakowało kilku tygodni. Nieoczekiwanie jednak znalazła się na liście przewidzianych do grupowego zwolnienia. Wyjście z sytuacji znalazł prezes firmy, który obiecał kobiecie, że nie zwolni jej, pod warunkiem, że odda mu całą kwotę 2.845,81 zł, należną jej z tytułu jubileuszu. Kobieta zgodziła się […]