Oferta

 

SPRAWY RODZINNE- ROZWODY

Kompleksowo prowadzimy sprawy rodzinne i rozwodowe:

 • zbieranie materiału dowodowego do spraw rozwodowych
 • weryfikacja podejrzenia romansu, przyczyny
 • sprawdzenie przeszłości kandydata na męża / żonę
 • obserwacja i poszukiwanie osób. poszukiwanie i ustalanie mienia
 • ustalanie ojcostwa, pobieranie i analiza materiału genetycznego
 • ustalanie miejsca przebywania i wywiad środowiskowy
 • wykrywanie podsłuchów i GPS w tym zagłuszanie
 • porady prawne. porady psychologa

POSZUKIWANIE OSÓB I MIENIA

Pomożemy Państwu dotrzeć do:

 • osób zaginionych
 • osób ukrywających się
 • utraconego mienia

BADANIA DNA – LABORATORIUM KRYMINALISTYKI

Współpracujemy ze specjalistycznym Laboratorium Genetyki. Pomagamy w ustaleniu:

 • ustalenie pochodzenia plam (nasienie, krew)
 • badanie DNA
 • weryfikacja materiału dowodowego

Dowód z badań DNA w postępowaniu sądowym

Dowód z badań polimorfizmu DNA jest jednym z niewielu obiektywnych środków dowodowych, co znalazło między innymi uznanie w dokumentach Unii Europejskiej – Rekomendacja Rady Europy (R1/92) zaleca, aby „badania DNA wykonywane były w każdym możliwym przypadku, bez względu na wagę popełnionego czynu.” Analiza DNA, jak głosi Rekomendacja, „(…) jest skomplikowanym procesem naukowym, który może być prowadzony jedynie w laboratoriach mających odpowiednie wyposażenie i doświadczenie a wykonujący je eksperci powinni posiadać wysoki stopień wiedzy zawodowej i praktycznej”.

Więcej na stronie Detektyw Sokołowski