Wsparcie Ubezpieczycieli

ZAPOBIEGANIE PRZESTĘPSTWOM UBEZPIECZENIOWYM

Ofertę kierujemy głownie do Towarzystw Ubezpieczeniowych ponieważ przestępstwo wyłudzenia odszkodowania to bardzo szkodliwy czynnik w działalności firm ubezpieczeniowych. Odszkodowania wyłudzane są w przypadku szkód komunikacyjnych, majątkowych oraz ubezpieczeń zdrowotnych.

Art. 298. KK: § 1. Kto, w celu uzyskania odszkodowania z tytułu umowy ubezpieczenia powoduje zdarzenie będące podstawą do wypłaty takiego odszkodowania, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

Proponujemy Państwu kompleksowe wsparcie w wykryciu oszustwa zarówno na etapie zawierania ubezpieczenia jak i w przypadku wyłudzenia odszkodowania:

  • przeprowadzamy dochodzenie
  • zbieramy dowody
  • wspieramy w działaniach procesowych