Prywatny Detektyw Polska

AGENCJA DETEKTYWISTYCZNA- materiał dowodowy, poszukiwanie osób, ustalanie świadków, wywiad matrymonialny, oszustwa matrymonialne, przestępstwa pracownicze, antykorupcja w biznesie, oszustwa chorobowe, audyt śledczy, Compliance Officer, Detektyw dla firm.

Nasze usługi detektywistyczne świadczymy na obszarze całej Polski i Europy. Z naszymi specjalistami możesz spotkać się w dogodnym miejscu w celu ustalenia szczegółów współpracy. W pakiet naszych usług wchodzi Działalność Detektywistyczna dla osób prywatnych oraz biznesuDS

Zakres naszych usług

Pomagamy zebrać materiał dowodowy zarówno na użytek własny Zleceniodawcy oraz na materiał procesowy
Wspieramy w poszukiwaniu wartościowych świadków w sprawach prywatnych i gospodarczych
Wywiad Matrymonialny- sprawdź przeszłość potencjalnego partnera / partnerki
Poszukiwanie osób oraz ustalanie miejsca pobytu również do doręczeń korespondencji procesowej
Zwalczamy przestępstwa pracownicze oraz korupcję w sektorze prywatnym pomiędzy B2B
Przeprowadzamy kontrolę pracowników zarówno w terenie jak i w centrali przedsiębiorstwa.
  • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
  • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
  • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
  • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
  • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
  • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi specjaliści posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.