UWAGA!  Usługa Detektywistyczna nie jest usługą na efekt. Wobec tego wynagrodzenie nie jest pobierane wyłącznie za zebrane w sprawie dowody ale również za czas całkowity poświęcony na sprawę Zleceniodawcy oraz całokształt pracy włożony w usługę przez Zleceniobiorcę. Dotyczy to również np. czasu obserwacji oraz innych działań operacyjnych podczas, których nie wydarzy się nic istotnego dla sprawy.

Ponieważ trudno jednoznacznie wycenić Usługę Detektywistyczną musimy stosować standardową metodę wyceny indywidualnej. Wycena usługi zależy od nakładu pracy, czasu pracy i środków przeznaczonych na konkretną sprawę. Klient musi pamiętać, że w ramach usługi opłaca wszelkie nasze działania wykonane w jego sprawie:

 • działania związane z dochodzeniem i zebraniem dowodów
 • koszty pracy i logistyki w tym dojazdy oraz ewentualne noclegi
 • tak zwane prace biurowe czyli wykonanie dokumentacji w tym raporty
 • porady prawne i psychologiczne
 • uczestnictwo w mediacjach oraz na rozprawach w Sądowych

W ramach naszej oferty proponujemy kilka metod rozliczenia:

 • Wykupienie pakietu na konkretną usługę- pakiet zawiera wszystkie opłaty bez kosztów ukrytych*. Przykładowy pakiet to sprawa rodzinna od 4000 PLN / 2 tygodnie pracy na rzecz klienta. 
 • Wykupienie godzin naszej pracy na rzecz klienta od 100 PLN / godzina*- każda rozpoczęta godzina naliczana jest za cały czas poświęcony na sprawy klienta w tym przejazdy, spotkania, porady, działania w terenie, pobyty w Sądach. Do naliczenia godzinowego dodajemy koszty logistyki, noclegów itp. Minimalny czas pracy do wykupienia to 10 godzin.
 • Spotkania jednorazowe w tym porady prawne, porady psychologiczne, porady techniczne w zakresie sprzętu detektywistycznego od 150 PLN / godzina.
 • Współpraca długoterminowa od 1 miesiąca w tym usługi dla biznesu i osób prywatnych- stała gotowość, praca na rzecz klienta, doradztwo, bezpieczeństwo od 3000 PLN.
 • Do wszystkich rodzajów rozliczeń istnieje możliwość rozszerzenia usługi w trakcie jej trwania np. dopłata za nagły nieprzewidziany wyjazd obserwowanych figurantów w dalszą podróż.
 • W przypadku klientów walutowych przelicznik według kursu dnia podpisania umowy. Możliwość płatności Western Union
 • Wystawiamy rachunki lub faktury VAT 23%.

*Usługa Pakietowa / obserwacja doraźna- praca na rzecz klienta w kierunku pozyskania informacji istotnych dla sprawy mogących stanowić materiał dowodowy. Czas obserwacji planowany jest na podstawie materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę oraz na postawie informacji pozyskanych operacyjnie w toku wykonywanych czynności dochodzeniowych. Nie dokumentuje się więc tak zwanych „pustych przebiegów” kiedy podczas czynności dochodzeniowych nie nastąpiło nic co mogło mieć istotny wpływ na prowadzoną sprawę. Raportuje się tyko te informacje, które są zgodne z podstawią zlecenia. Pozostałe informacje uzyskane podczas dochodzenia stanowią jedynie pomocny materiał operacyjny wspierający pracę Detektywa. 

*Usługa Godzinowa na życzenie Zleceniodawcy może zawierać szczegółowy opis czynności jakie wykonywał obserwowany figurant. Dokumentowany może być szczegółowo czas i miejsce czynności dochodzeniowych nawet jeśli pozyskane informacje nie stanowią materiału istotnego dla prowadzonej sprawy. Zleceniodawca musiał wskazać godziny i dni obserwacji więc Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za to że, w wybranych godzinach nie wydarzyło się nic istotnego dla sprawy.

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.

Odwiedź nasz kanał YOUTUBE

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi specjaliści posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.