CENNIK USŁUG DETEKTYWISTYCZNYCH

UWAGA!  Usługa Detektywistyczna nie jest usługą na efekt, tylko usługą należytej staranności. Wobec tego wynagrodzenie jest pobierane za czas całkowity poświęcony na sprawę Zleceniodawcy, oraz za całokształt pracy włożony w usługę przez Zleceniobiorcę. Zgodnie z tym opłaty za usługę nie są naliczane wyłącznie za zebrane w sprawie dowody, ponieważ podczas pracy Detektywa mogą nie wystąpić żadne okoliczności które pozwolą zebrać materiał dowodowy. Dotyczy to więc np. czasu obserwacji oraz innych działań operacyjnych podczas, których nie wydarzy się nic istotnego dla sprawy.

Ponieważ trudno jednoznacznie wycenić Usługę Detektywistyczną musimy stosować standardową metodę wyceny indywidualnej. Wycena usługi zależy od nakładu pracy, czasu pracy i środków przeznaczonych na konkretną sprawę. Klient musi pamiętać, że w ramach usługi opłaca wszelkie nasze działania wykonane w jego sprawie:

 • działania związane z dochodzeniem i zebraniem dowodów
 • koszty pracy i logistyki w tym dojazdy oraz ewentualne noclegi
 • tak zwane prace biurowe czyli wykonanie dokumentacji w tym raporty
 • porady prawne i psychologiczne
 • uczestnictwo w mediacjach oraz na rozprawach w Sądowych

Abyśmy mogli dobrze skosztorysować naszą usługę, musimy doprecyzować oczekiwania Zleceniodawcy oraz dane wejściowe jakie przekazuje nam klient do sprawy:

 1. Rodzaj sprawy oraz oczekiwania Zleceniodawcy wobec realizacji usługi.
 2. Szacowany czas realizacji dochodzenia co przekłada się na czas pracy Detektywów.
 3. Obszar wykonywania działań operacyjno- rozpoznawczych. Czy dochodzenie i obserwacja ma być prowadzona jedynie w granicach administracyjnych jednego miasta, kilku miast czy obszar Polski a nawet zagranicy. Wiąże się to z ilością roboczogodzin oraz logistyką i kosztami paliwa.
 4. Ilość ekip wywiadowczych w terenie oraz samochodów przydzielonych do jednej sprawy.
 5. Koszty dodatkowe jak noclegi, oraz koszty pobytu Detektywów w hotelach w których przebywają figuranci czyli osoby obserwowane.
 6. Koszty dodatkowe jak na przykład opłacenie osobowych źródeł informacji czyli ludzi posiadających wartościowe informacje do sprawy.
 7. Stan obecny wiedzy Zleceniodawcy, czyli informacje na temat osób co do których zleca on przeprowadzenie dochodzenia w tym fotografie, adresy przebywania, miejsce i rodzaj pracy.
 8. Określenie trudności w przeprowadzanych czynnościach dochodzeniowo- śledczych w tym rodzaj pracy figuranta. Co do zasady łatwiej obserwuje się osobę o stałych, powtarzalnych zwyczajach a trudniej na przykład przedstawiciela handlowego, który codziennie w zmiennych godzinach porusza się w nieokreślonym kierunku.

W ramach naszej oferty proponujemy kilka metod rozliczenia:

 • Wykupienie pakietu na konkretną usługę- pakiet zawiera wszystkie opłaty bez kosztów ukrytych*. Przykładowy pakiet to sprawa rodzinna od 5000 PLN / 2 tygodnie pracy na rzecz klienta. 
 • Wykupienie godzin naszej pracy na rzecz klienta od 150 PLN / godzina*- każda rozpoczęta godzina naliczana jest za cały czas poświęcony na sprawy klienta w tym przejazdy, spotkania, porady, działania w terenie, pobyty w Sądach. Do naliczenia godzinowego dodajemy koszty logistyki, noclegów itp. Minimalny czas pracy do wykupienia to 10 godzin.
 • Spotkania jednorazowe w tym porady prawne, porady psychologiczne, porady techniczne w zakresie sprzętu detektywistycznego od 150 PLN / godzina.
 • Współpraca długoterminowa od 1 miesiąca w tym usługi dla biznesu i osób prywatnych- stała gotowość, praca na rzecz klienta, doradztwo, bezpieczeństwo od 3000 PLN.
 • Do wszystkich rodzajów rozliczeń, istnieje możliwość rozszerzenia usługi w trakcie jej trwania np. dopłata za nagły nieprzewidziany wyjazd obserwowanych figurantów w dalszą podróż.
 • Istnieje możliwość płatności przelewem, gotówką, kartą płatniczą, przekazem pocztowym.
 • W przypadku klientów walutowych przelicznik według kursu dnia podpisania umowy. Możliwość płatności międzynarodowych Western Union lub Revolut.
 • Wystawiamy rachunki lub faktury VAT 23%.

Uwaga! Czas trwania usługi oraz jej zakres jest ściśle uzależniony, od funduszy i środków przeznaczonych przez Klienta na prowadzoną sprawę. Wyczerpanie się funduszy oraz kwoty wykupionego pakietu skutkuje zaprzestaniem dalszych czynności detektywistycznych. Klient nie może wymagać prowadzenia dalszych czynności bez ich opłacenia. Możliwa jest dalsza kontynuacja usługi po ustaleniu takiej potrzeby przez strony umowy oraz po opłaceniu dalszych czynności przez Klienta!

*Usługa Pakietowa / obserwacja doraźna- praca na rzecz klienta w kierunku pozyskania informacji istotnych dla sprawy mogących stanowić materiał dowodowy. Czas obserwacji planowany jest na podstawie materiałów dostarczonych przez Zleceniodawcę oraz na postawie informacji pozyskanych operacyjnie w toku wykonywanych czynności dochodzeniowych. Nie dokumentuje się więc tak zwanych „pustych przebiegów” kiedy podczas czynności dochodzeniowych nie nastąpiło nic co mogło mieć istotny wpływ na prowadzoną sprawę. Raportuje się tyko te informacje, które są zgodne z podstawią zlecenia. Pozostałe informacje uzyskane podczas dochodzenia stanowią jedynie pomocny materiał operacyjny wspierający pracę Detektywa. 

*Usługa Godzinowa na życzenie Zleceniodawcy może zawierać szczegółowy opis czynności jakie wykonywał obserwowany figurant. Dokumentowany może być szczegółowo czas i miejsce czynności dochodzeniowych nawet jeśli pozyskane informacje nie stanowią materiału istotnego dla prowadzonej sprawy. Zleceniodawca musiał wskazać godziny i dni obserwacji więc Zleceniobiorca nie ponosi odpowiedzialności za to że, w wybranych godzinach nie wydarzyło się nic istotnego dla sprawy.

Prawidłowa wycena usług detektywistycznych, audytowych oraz dochodzeń sprawdzających nie jest łatwa do skalkulowania. Zasadniczo należy uwzględnić wszelkie czynniki nakładów pracy i środków. 

 1. Robocizna oraz czas pracy Detektywa lub Audytora- prace w terenie oraz prace biurowe przy wykonaniu dokumentacji.
 2. Nakłady pracy dochodzeniowej oraz operacyjno- rozpoznawczej w tym koszty pośrednie oraz wydatki np. hotele.
 3. Wdrożone materiały i sprzęt oraz ich zużycie podczas wykonywanych czynności- np. samochody, kilometrówka i paliwo.

Wycenę usługi detektywistycznej można porównać analogią do wyceny usług na przykład budowlanych. Takie porównanie bardzo łatwo wyjaśnia całą procedurę. W usługach budowlanych występują w kosztorysie tak zwane czynniki RMS czyli roboczogodziny, materiały oraz sprzęt. Zgodnie z tym, jeśli zlecimy ułożenie 75 m2 glazury i zapłacimy za materiały oraz pracę fachowca, to wykona on tylko te ustalone75 m2. Nie wykona on w tej cenie przykładowo 95 m2 bez dopłaty. Takie rozważania są zasadne, ponieważ również w usługach detektywistycznych Klienci czasem próbują wymusić na Detektywie wykonanie większej ilości czynności, ponad te opłacone.

Nasze Biura Detektywistyczne dokładają wszelkich starań, aby należycie wytłumaczyć naszym klientom wycenę oraz zakres usług. W przypadku dorozumienia zakresu usługi lub niezrozumienia się stron usługi, Zleceniodawcy przysługuje złożenie reklamacji do Wykonawcy Usługi. 

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi Prywatni Detektywi posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Compliance Officer / Detektyw dla Biznesu

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.