Usługi Detektywistyczne Włocławek / okolice

prowadzimy sprawy dla osób prywatnych / sprawy rodzinne / gospodarcze / bezpieczeństwo biznesu

Tel. 669 143 180

Uwaga! Specyfika naszej pracy powoduje, że najczęściej przebywamy w terenie. Wobec tego w celu uzgodnienia szczegółów usługi oraz spotkania proszę o wstępny kontakt telefoniczny. Zaproponujemy dogodny termin i miejsce spotkania. Czas rozpoczęcia zlecenia od czasu podpisania umowy do 48h.

<iframe src="https://www.google.com/maps/embed?pb=!1m18!1m12!1m3!1d154860.47106293068!2d18.919005575043936!3d52.66548892432526!2m3!1f0!2f0!3f0!3m2!1i1024!2i768!4f13.1!3m3!1m2!1s0x471c99749079a05b%3A0xd5bf96fb32f7f7c1!2zV8WCb2PFgmF3ZWs!5e0!3m2!1spl!2spl!4v1631202457669!5m2!1spl!2spl" width="600" height="450" style="border:0;" allowfullscreen="" loading="lazy"></iframe>

  • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
  • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
  • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
  • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
  • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
  • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi specjaliści posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.