DOCHODZENIA I ŚLEDZTWA W SPRAWACH KARNYCH

Prowadzimy dochodzenia w sprawach karnych / kryminalnych wymagających dodatkowych wyjaśnień i dowodów. Działamy w sprawach spornych oraz w przypadkach wymagających przeprowadzenia dodatkowych czynności dochodzeniowych.

Wierzymy, że organa ścigania działają sprawnie i profesjonalnie. Jednak niezależne dochodzenie może pomóc zarówno osobom pokrzywdzonym jak i oskarżonym. Niezależne spojrzenie na sprawę może wnieść nowy materiał dowodowy, pomocny przy dochodzeniu sprawiedliwości. Ponieważ na każdą sprawę można spojrzeć z dwóch stron, ofertę kierujemy do:

 • pokrzywdzonych w różnego rodzaju przestępstwach, kiedy oficjalne dochodzenie stoi w miejscu lub zostało umorzone
 • osób domagających się sprawiedliwości i równego taktowania
 • osób poszukujących świadków mogących wnieść coś istotnego dla prowadzonej sprawy
 • osób, które chcą wesprzeć rodzinę oraz organy ścigania
 • oskarżonych, którzy nie są w stanie wskazać okoliczności mogących stanowić dowód ich niewinności
 • osób fałszywie oskarżonych lub pomówionych

Wspieramy naszych klientów w pozyskaniu:

 • dodatkowego materiału dowodowego w przypadku niejasności i poszlak
 • nowych okoliczności mogących mieć wpływ na wyniki śledztwa
 • weryfikacji poszlak i wątków śledztwa
 • pozyskiwaniu świadków posiadających wiedzę na temat prowadzonej sprawy

Powyższe sprawy prowadzone są przez profesjonalnych, doświadczonych, byłych pracowników służb specjalnych:

 • przez byłych Policjantów pionów dochodzeniowo- śledczych
 • przez byłych Policjantów zajmujących się przestępstwami przeciwko życiu i zdrowiu
 • przez byłych Policjantów zajmujących się sprawami gospodarczymi i majątkowymi

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi Prywatni Detektywi posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Compliance Officer / Detektyw dla Biznesu

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.