USŁUGI DETEKTYWISTYCZNE PROWADZONE W POLSCE DLA "POLONII" NA CAŁYM ŚWIECIE

Prowadzimy usługi na terenie Polski skierowane dla obywateli Rzeczpospolitej Polskiej czyli tak zwanej Polonii.

Zakres usług detektywistycznych dla Polaków przebywających zagranicą kraju:

 • wszelkie ustalenia dotyczące rodziny w Polsce
 • ustalenia na temat majątku w tym ruchomości i nieruchomości w Polsce
 • poszukiwanie osób w tym ustalenia dotyczące zamieszkania rodziny w Polsce
 • ustalenia na temat firm oraz przedsiębiorstw prywatnych
 • sprawdzenie wiarygodności firmy- kontrahenta w Polsce
 • wywiad matrymonialny- sprawdzenie potencjalnego partnera / partnerki
 • weryfikacja czy potencjalny partner / partnerka w Polsce nie są oszustami matrymonialnymi
 • weryfikacja czy potencjalny partner / partnerka jest obecnie w związku małżeńskim
 • weryfikacja czy potencjalny partner / partnerka nie ukrywa potomstwa
 • weryfikacja czy potencjalny partner / partnerka nie mają przeszłości kryminalnej

W przypadku klientów walutowych, obowiązuje przelicznik według kursu z dnia podpisania umowy. Możliwość płatności międzynarodowych Western Union lub Revolut.

Możliwość kontaktu z naszym Biurem Detektywistycznym również po przez:

           

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi Prywatni Detektywi posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Compliance Officer / Detektyw dla Biznesu

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.