PROBLEMY ZDRADY, WINY, SAMOOCENY ORAZ WŁASNEGO WIZERUNKU

Problemy rodzinne i związkowe to bardzo złożone pod względem psychologicznym sprawy. Wspólnie ze specjalistami- praktykami z dziedziny Psychiatrii, Psychologii oraz Seksuologii opracowaliśmy specjalny program wsparcia osób borykających się z problemami natury psychicznej oraz ze niekorzystnym wizerunkiem własnym. 

Prowadzimy Coaching dla osób, które chcą zrozumieć swoje problemy oraz odszukać ich przyczynę zarówno w stronie przeciwnej jak i w sobie. Wszyscy wiemy, że wina nigdy nie leży po jednej stronie. Wina zawsze leży „pośrodku”. Błędy popełniają obydwie strony relacji międzyludzkich.

Program został opracowany na podstawie setek prowadzonych spraw Detektywistycznych, Analiz Psychiatrycznych i Seksuologicznych w tym dotyczących zdrady i rozwodów podczas, których obserwowano życiowe problemy klientów oraz pacjentów. 

Zgodnie z tym pomożemy Wam spojrzeć na całą sytuację przez pryzmat osoby „z zewnątrz”. Spojrzeć nieegoistycznie w sposób obiektywny a nie subiektywny. To przecież w naturze człowieka leży wiara w własną nieomylność oraz w głupotę innych a nie nas samych. 

Proponujemy cykl Coachingowy w różnych konfiguracjach dostosowanych do konkretnego przypadku:

 • analiza sytuacji i powstałego problemu
 • wspólne, subiektywne spojrzenie na sprawę
 • weryfikacja powodu oraz winy
 • samooczyszczenie i odbudowa samooceny
 • spojrzenie „z boku” na to jak postrzegają nas inni
 • wdrożenia naprawcze w tym poprawienie wizerunku
 • nauka przyjaznych zachowań społecznych
 • pomożemy nauczyć się Wam jak być sympatycznie postrzeganym

Techniczne rozwiązanie spotkań dostosowane będzie do Państwa możliwości czasowych: 

 • coaching- spotkania i rozmowy osobiste face to face do 2 godzin / 300 zł plus koszty
 • coaching- messenger, mailing, rozmowy telefoniczne do wykupienia w pakiecie od 500 zł na uzgodniony wielodniowy okres czasowy
 • praca nad fizycznym wizerunkiem osobistym w tym dobór garderoby od 300 zł jednorazowo plus koszty

Konsultacja wstępna te. 669 143 180

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi Prywatni Detektywi posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Compliance Officer / Detektyw dla Biznesu

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.