W przypadku poszukiwania osób muszą istnieć pewne przesłanki legalności takich działań:

 • osoba nie może być poszukiwana w celu wyrządzenia jej krzywdy oraz sprowadzenia na nią zagrożenia życia lub zdrowia
 • możemy wspierać działania poszukiwawcze Policji
 • wesprzemy rodzinę w poszukiwaniach osoby zaginionej
 • nie wykonuje się działań poszukiwawczych kiedy może się to wiązać z odczuwaniem zagrożenia fizycznego lub psychicznego przez osobę poszukiwaną
 • nie przyjmuje się zlecenia poszukiwania osoby kiedy istnieje podejrzenie graniczące z pewnością, że Zleceniodawca może być stalkerem.

Zgodnie z powyższym w zakres tej usługi wchodzi:

 • poszukiwanie osoby ukrywającej się w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej lub cywilnej
 • wsparcie w poszukiwaniu osoby zaginionej kiedy zachodzi daleko idące podejrzenie, że osoba ta nie ukrywa się z własnej woli i może grozić jej niebezpieczeństwo
 • ustalenie miejsca przebywania osoby w celu pozyskania adresu do doręczeń korespondencji z Sądu lub wizyty Komornika
 • poszukiwanie osoby w celach prywatnych Zleceniodawcy jednak po jednoznacznym wyjaśnieniu celu poszukiwań np. odszukanie znajomego z przed lat w celu odświeżenia kontaktu. W przypadku stwierdzenia, że osoba poszukiwana kategorycznie nie chce kontaktu ze Zleceniodawcą to dla jej dobra zaniechuje się wykonania usługi. 

 

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi specjaliści posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.