POSZUKIWANIE OSÓB ORAZ USTALANIE MIEJSC POBYTU

W przypadku poszukiwania osób muszą istnieć pewne przesłanki legalności takich działań:

 • osoba nie może być poszukiwana w celu wyrządzenia jej krzywdy oraz sprowadzenia na nią zagrożenia życia lub zdrowia
 • możemy wspierać działania poszukiwawcze Policji
 • wesprzemy rodzinę w poszukiwaniach osoby zaginionej
 • nie wykonuje się działań poszukiwawczych kiedy może się to wiązać z odczuwaniem zagrożenia fizycznego lub psychicznego przez osobę poszukiwaną
 • nie przyjmuje się zlecenia poszukiwania osoby kiedy istnieje podejrzenie graniczące z pewnością, że Zleceniodawca może być stalkerem.

Zgodnie z powyższym w zakres tej usługi wchodzi:

 • poszukiwanie osoby ukrywającej się w celu uniknięcia odpowiedzialności karnej lub cywilnej
 • wsparcie w poszukiwaniu osoby zaginionej kiedy zachodzi daleko idące podejrzenie, że osoba ta nie ukrywa się z własnej woli i może grozić jej niebezpieczeństwo
 • ustalenie miejsca przebywania osoby w celu pozyskania adresu do doręczeń korespondencji z Sądu lub wizyty Komornika
 • poszukiwanie osoby w celach prywatnych Zleceniodawcy jednak po jednoznacznym wyjaśnieniu celu poszukiwań np. odszukanie znajomego z przed lat w celu odświeżenia kontaktu. W przypadku stwierdzenia, że osoba poszukiwana kategorycznie nie chce kontaktu ze Zleceniodawcą to dla jej dobra zaniechuje się wykonania usługi. 

Wspieramy poszukiwanie zaginionych lub porwanych dzieci!

 • jako społeczność prywatnych detektywów posiadamy szereg możliwości, które mogą wesprzeć poszukiwania
 • nasz udział pozwala na szersze dotarcie do osób mogących posiadać istotne informacje
 • współpracujemy z Policją
 • to ty jesteś najlepszym źródłem informacji a to, co wiesz, może przyspieszyć odnalezienie twojego dziecka, a my pomożemy wyciągnąć z tej wiedzy co jest najistotniejsze

Child Alert to system natychmiastowego rozpowszechniania wizerunku zaginionego dziecka za pośrednictwem dostępnych mediów. To program, którego głównym celem jest szybsze i skuteczniejsze poszukiwanie młodych ludzi (dzieci i nastolatków), dzięki z góry ustalonej procedurze postępowania. Koncepcja platformy opiera się na skoordynowanym działaniu różnych instytucji, przede wszystkim Policji i mediów, które z racji błyskawicznej współpracy są w stanie niemal niezwłocznie rozpowszechnić wizerunek zaginionego dziecka masowemu gronu odbiorców.

Aby zapobiec zaginięciu dziecka, pamiętaj o ważnych zasadach: 

 1. Nie zostawiaj dziecka samego:
 • w domu – do 10. roku życia,
 • na podwórku – do 7. roku życia.
 1. Uważaj na dziecko w miejscach, gdzie jest dużo ludzi – na przykład w supermarkecie, podczas imprezy na świeżym powietrzu. Jeśli dziecko jest małe – trzymaj je za rękę.
 2. To ty pilnujesz dziecko. To nie ono ma „pilnować się” ciebie!
 3. Zadbaj o to, by w drodze do szkoły dziecko było bezpieczne. Zapewnij mu opiekę osoby dorosłej lub towarzystwo rówieśników.
 4. Nie pozwól dziecku podróżować autostopem.
 5. Staraj się poznać jego przyjaciół i znajomych.
 6. Interesuj się tym, jak spędza wolny czas.
 7. Traktuj poważnie problemy swojego dziecka. Brak twojego wsparcia może skłonić je do ucieczki z domu.
 8. W domu, w widocznym miejscu, zawieś kartkę z numerami telefonów do najbliższych i numerami telefonów alarmowych.
 9. Rozmawiaj ze swoim dzieckiem o groźnych sytuacjach, ale nie strasz go.

Wspieramy:

      

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi Prywatni Detektywi posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Compliance Officer / Detektyw dla Biznesu

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.