OSZUSTWA MATRYMONIALNE

Większość z nas słyszało o "słynnym" Tulipanie- Kalibabce, czyli o mężczyźnie uwodzącym kobiety aby zagarnąć ich majątek. W naszych zleceniach nadal spotykamy się z oszustami matrymonialnymi. Są to zarówno mężczyźni jak i kobiety. Motywy działania takich oszustów są różne. Rozkochują w sobie swoje ofiary a następnie wyłudzają pieniądze lub inne wartościowe ruchomości i nieruchomości. Często zakochane w swoim oprawcy osoby cierpią również emocjonalnie.

Zastosowane prewencyjnych metod oraz wykazanie się ostrożnością przy poznawaniu nowych partnerów może ustrzec nas przed wieloma problemami:

 • Naszych klientów wspieramy w przeanalizowaniu nowej znajomości.
 • Weryfikacji motywów jakimi kieruje się poznany człowiek.
 • Prześwietlamy przeszłość poznanej osoby.
 • Ustalamy historię życia oszusta matrymonialnego.
 • Wspieramy w poszukiwaniu dowodów winy oszusta matrymonialnego.
 • Prywatny Detektyw zbiera dowody na okoliczność wyłudzenia i przywłaszczenia.

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi Prywatni Detektywi posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Compliance Officer / Detektyw dla Biznesu

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.