AUDYT ŚLEDCZY- DOCHODZENIOWY

W skład naszych Zespołów Audytowych, wchodzą dedykowani do konkretnego postępowania specjaliści. Są to doświadczeni zawodowo, wykształceni kierunkowo Audytorzy i Detektywi. Poszczególni Audytorzy oraz Śledczy dobierani są zgodnie ze swoim doświadczeniem zawodowym i predyspozycjami. 

Audyty w firmach prywatnych możemy podzielić na audyty prewencyjne prowadzone w celu oceny ryzyka, oraz te post factum prowadzone w wyniku już dokonanego nadużycia. Wymienimy tu podstawowe formy audytu:

 1. Audyt bezpieczeństwa- działania prewencyjne wskazujące obszary zagrożone ryzykiem nadużyć, Loss prevention czyli zapobieganie stratom. 
 2. Audyt Śledczy wymiennie nazywany dochodzeniowych, to prowadzenie postępowania wyjaśniającego po dokonanym już nadużyciu czy przestępstwie pracowniczym wraz z zebraniem dowodów, również do potencjalnego procesu przed Sądem.

Przykładami nadużyć do wyjaśnienia których, prowadzi się postępowanie audytowe w tym Audyt Śledczy to:

 • naruszenia wewnętrznych lub zewnętrznych procedur w tym przestępstwa menadżerskie i pracownicze,
 • nieprawidłowości w procesie zakupowym w tym korupcja i łapownictwo kupców,
 • korupcja prowadząca do niegospodarności przedstawicieli handlowych,
 • sprzeniewierzenia majątku i defraudacje,
 • przypadki mobbingu, 
 • nadużywanie stanowiska kierowniczego
 • próby wpływania na decyzje w związku z zajmowanym stanowiskiem decyzyjnym. 

W ramach naszej usługi realizacji Audytu Dochodzeniowego jak i prewencyjnego, wskażemy Państwu potencjalne obszary zagrożone ryzkiem w przedsiębiorstwie oraz doprowadzimy do ujęcia i ukarania sprawcy nadużycia dokonanego. Podczas postępowania wyjaśniającego zbierzemy materiał dowodowy na okoliczność przestępstw pracowniczych lub działalności nieuczciwej konkurencji.

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi Prywatni Detektywi posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Compliance Officer / Detektyw dla Biznesu

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.