PAPARAZZI- DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA OSÓB PUBLICZNYCH

Usługa "Paparazzi" dedykowana jest dla Prasy oraz Mediów.

Wykonujemy docelową dokumentację fotograficzną na zlecenie. Oferujemy stałą współpracę w zakresie dostarczania fotografii osób publicznych. Prowadzimy również jednorazowe akcje specjalne skierowane na konkretne osoby publiczne. 

Nasze działania nie prowadzone są zgodnie z prawem i nie naruszają godności oraz daleko idącej sfery intymnej człowieka. Nie wykonujemy więc fotografii stricte erotycznej. 

Stosujemy się do Artykułu 81 ustawy o prawie autorskim i  prawach pokrewnych:

Rozpowszechnianie wizerunku wymaga zezwolenia osoby na nim przedstawionej.

 1. w braku wyraźnego zastrzeżenia zezwolenie nie jest wymagane,
 2. jeżeli osoba ta otrzymała umówioną zapłatę za pozowanie.

Zezwolenia nie wymaga rozpowszechnianie wizerunku:

 1. osoby powszechnie znanej, jeżeli wizerunek wykonano w związku z pełnieniem przez nią funkcji publicznych, w szczególności politycznych, społecznych, zawodowych;
 2. osoby stanowiącej jedynie szczegół całości takiej jak zgromadzenie, krajobraz, publiczna impreza.

Wizerunek nie będzie rozpowszechniony przez: 

 1. umieszczenie kopii fotografii w domowej galerii; 
 2. przesłanie fotografii do kilku znajomych; 
 3. publikację fotografii na zamkniętym forum internetowym

Zgodnie z powyższym przekazujemy prawa do wykonanej dokumentacji fotograficznej zgodnie z podstawą umowy ze Zleceniodawcą.

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi Prywatni Detektywi posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Compliance Officer / Detektyw dla Biznesu

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.