KONTROLA TRZEŹWOŚCI PRACOWNIKÓW PRACUJĄCYCH W TERENIE ORAZ W OBRĘBIE FIRMY

Podejrzewasz pracowników, że przychodzą do pracy pod wpływem alkoholu? Możesz zlecić nam niezależną kontrolę trzeźwości profesjonalnymi POLICYJNYMI ALKOMATAMI:

 • Kontrola pracowników alkomatem, podczas wejścia na teren przedsiębiorstwa.
 • Wyrywkowa lub celowa kontrola przebywającego już na terenie firmy pracownika alkomatem.
 • Kontrola trzeźwości alkomatem pracownika w terenie- kierowcy, przedstawiciele handlowi itp. 

Kontrolę pracowniczą możesz wykonać legalnie w ramach audytu i oceny ryzyka występującego na terenie przedsiębiorstwa:

 • Zewnętrzny Compliance Officer podczas Audytu Śledczego prowadzi dochodzenie, ocenia ryzyko nadużyć oraz zbiera potencjalny materiał dowodowy.
 • Prywatny Detektyw może wykonać kontrolę alkomatem w czasie rzeczywistym na podstawie podejrzeń Pracodawcy lub Kadry Zarządzającej.

Wycenę usługi przedstawimy po przedstawieniu nam okoliczności sprawy. 

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi Prywatni Detektywi posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Compliance Officer / Detektyw dla Biznesu

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.