POBRANIE MATERIAŁU GENETYCZNEGO- DNA

Analiza materiału genetycznego DNA pozwala ze 100% pewnością wskazać Człowieka, od której pochodzi badany materiał. Badanie DNA od końca lat 80. XX wieku wykorzystywana jest w śledztwach prowadzonych przez policję, prokuraturę oraz prywatnych detektywów na całym świecie.

   Jesteśmy Partnerem Instytutu Genetyki Sądowej, gdzie dostarczamy pobrany od figuranta materiał DNA.

Nasze Biuro Detektywistyczne pomaga pozyskać wartościowy materiał genetyczny DNA od wskazanego Człowieka, bez naruszenia jego nietykalności cielesnej oraz godności osobistej. Nie stosujemy technik naruszających Prawo, godności i nietykalności Człowieka, nie naruszamy miru domowego oraz nie przełamujemy zabezpieczeń technicznych. Zleceniodawca nie może więc żądać od nas działań nieetycznych i niezgodnych z prawem nadrzędnym. 

Badania DNA powinny być wykonywane w każdym możliwym przypadku, w którym analiza materiału genetycznego pomoże ustalić:

 1. ustalenie ojcostwa
 2. zaprzeczenie ojcostwa
 3. wykazanie lub zaprzeczenie pokrewieństwa
 4. poszukiwanie rodzeństwa
 5. poszukiwanie rodziców genetycznych
 6. poszukiwanie dziecka
 7. budowa drzewa genealogicznego
 8. ustalenie osób dziedziczących po "więzach krwi"
 9. materiał dowodowy z miejsca przestępstwa

MATERIAŁ JAKI JEST POTRZEBNY DO BADANIA DNA?

Przykłady próbek potrzebnych do identyfikacji materiału genetycznego Człowieka:

 • Włosy wraz z cebulkami. Cebulki włosa są wymogiem koniecznym!
 • Co najmniej kilkakrotnie używana szczoteczka do zębów.
 • Chusteczka do nosa z wydzieliną z nosa.
 • Guma do żucia.
 • Dziecięcy smoczek.
 • Niedopalony papieros.
 • Wyrwany ząb.
 • Plamy krwi na różnego rodzaju materiałach.
 • Zużyta prezerwatywa.
 • Zużyty tampon lub podpaska.
 • Zużyty pasek z glukometru.
 • Waciki do czyszczenia nosa czy uszu.
 • Kubek, szklanka oraz sztućce.

Źródło: NIK

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi Prywatni Detektywi posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Compliance Officer / Detektyw dla Biznesu

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.