POSZUKIWANIE I USTALANIE ŚWIADKÓW W SPRAWACH RÓŻNYCH

Wspieramy w poszukiwaniu świadków w sprawach różnych zarówno prywatnych jak i gospodarczych:

 • ustalamy świadków zdarzeń spraw i konfliktów cywilnych
 • poszukujemy świadków kolizji drogowych
 • poszukujemy świadków oszustw, nadużyć i kradzieży
 • prowadzimy dochodzenie w celu ustalenia świadków przestępstw pracowniczych
 • weryfikujemy wiarygodność świadków

Uwaga! Upominamy o konieczności weryfikacji wiarygodności świadków oraz zasadności zaangażowania ich w konkretną sprawę. Ważne jest również odszukanie wartościowych świadków mogących powiedzieć coś istotnego dla sprawy ponieważ i w tym przypadku liczy się jakość a nie ilość. W niektórych przypadkach należy mieć na uwadze również dobrowolność bycia świadkiem. Dotyczy to w szczególności spraw cywilnych. Świadek przymuszony niestety często może bardziej zaszkodzić niż pomóc. 

Zrzeszamy tylko "ASY" z branży Detektywistycznej!

Nasi Prywatni Detektywi posiadają wszelkie wymagane licencje oraz uprawnienia dotyczące działalności Detektywistycznej do wglądu na życzenie. Są absolwentami renomowanych uczelni. W naszym zespole znajdziecie byłych funkcjonariuszy Służb Specjalnych.

Compliance Officer / Detektyw dla Biznesu

 • Zbieramy materiał dowodowy w sprawach różnych / materiał dowodowy w sprawach cywilnych i karnych / dowody niewierności / sprawdzenie rzeczywistego stanu majątkowego / wykonywanie pracy zarobkowej / posiadanie dzieci z innego związku / uczciwość partnera / poszukiwanie świadków / dowody zbieramy zgodnie z literą prawa.
 • Zweryfikuj przeszłość przyszłego zięcia / przyszłej synowej / sprawdzenie przeszłości partnera, partnerki / sprawdzenie rzeczywistych intencji partnera, partnerki / dotarcie do ukrywanej oraz niewygodnej prawdy / ukrywane długi / zatajenie choroby w tym problemów ze zdrowiem psychicznym / ukrywane nałogi i uzależnienia.
 • Sprawdzimy w jakim środowisku obraca się Twoje dziecko / ustalimy z jakimi niebezpieczeństwami może się stykać w tym narkotyki, alkohol, przemoc / dostarczymy dowodów znęcania się nad dzieckiem przez byłego partnera, partnerkę- materiały mogą być wykorzystane w sprawach rozwodowych i alimentacyjnych w Sądzie.
 • Kontrola pracowników na zwolnieniu chorobowym / potwierdzenie lub zaprzeczenie niezdolności do pracy / zebranie materiału dowodowego / współpraca z ZUS / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego w przypadku chorób zatajanych przez pracownika w tym chorób o podłożu psychicznym oraz psychofizycznym.
 • Odpowiemy na pytanie czy Twoje plany są zgodne z prawem / pomożemy zaplanować konkretne działania / zaproponujemy rozwiązania techniczne / doradzimy na jakich przepisach prawnych możesz się opierać / zweryfikujemy czy strona przeciwna również działa zgodnie z prawem / uchronimy Cię przed podjęciem niewłaściwych decyzji.
 • Sprawdzenie życiorysu zawodowego oraz prywatnego pracownika / weryfikację rzeczywistych intencji i motywacji pracownika / weryfikacja kandydata oraz jego CV / kontrola czasu pracy pracowników w terenie / Potwierdzenie lub oczyszczenie z zarzutów wobec pracownika / weryfikacja faktycznego stanu zdrowotnego pracownika.